Web2
Avaleht
Web2
Tegevusest
Web2
Üldist
Web2
Teated
Web2
Loengud
Web2
Lingid
Web2
Kontaktid
Web2
 

Web2 Põhikiri
Web2
Web2 Arengukava

 

Üldist

Print Prindi

Eesti Pensionäride Ühenduste Liidu TKNR on juba 1993-st aktiivselt tegutsenud eakate inimeste vabaharidusliku koolituskeskusena. Aasta-aastalt on TKNR-i loengute populaarsus kasvanud ja õppijate arv tõusnud, küündides 2009 aastal juba kuni 800 registreeritud kuulajani.  Kuulajatest on enamus Eesti kõrgkoolide vilistlased, õpetajad, insenerid, arstid, teadlased, kes peavad vajalikuks oma teadmiste täiendamist, et tänapäeva elu ja selle nõuete ning võimalustega kursis olla. Osavõtjad on kogenud, et osalemine TKNR populaarsetel ja mitmekülgsetel loengutel ja seminaridel tõstab nende aktiivsust ja suurendab kodanikutunnet, lülitab neid elukestvasse õppesse, arendab inimeste silmaringi ja initsiatiivi ühiskondlikus elus.

 
Web2
Web2