Üldist

Eesti Pensionäride Ühenduste Liidu TKNR on juba 1993-st aktiivselt tegutsenud eakate inimeste vabaharidusliku koolituskeskusena. Aasta-aastalt on TKNR-i loengute populaarsus kasvanud ja õppijate arv tõusnud, küündides 2009 aastal juba kuni 800 registreeritud kuulajani.  Kuulajatest on enamus Eesti kõrgkoolide vilistlased, õpetajad, insenerid, arstid, teadlased, kes peavad vajalikuks oma teadmiste täiendamist, et tänapäeva elu ja selle nõuete ning võimalustega kursis olla. Osavõtjad on kogenud, et osalemine TKNR populaarsetel ja mitmekülgsetel loengutel ja seminaridel tõstab nende aktiivsust ja suurendab kodanikutunnet, lülitab neid elukestvasse õppesse, arendab inimeste silmaringi ja initsiatiivi ühiskondlikus elus.