Kontaktid

Juhataja:                                                                Juhataja asetäitja   

TTÜ emeriitprofessor Sulev Mäeltsemees           Tiiu  Palm   6568453

                  mobiil: 5016373                                                     mobiil:          5272013

sulev.maeltsemees@ttu.ee                        metsik13@gmail.com  

                            

TKNR aadress:  Sõle 40,  10317 Tallinn

TKNR arveldusarve: Eesti Pensionäride ÜL  (Eesti Pensinäride Ühenduste Liit)

       EE481010220079392014  AS SEB Pank

Loengud  toimuvad Tallinna Tehnikaülikooli aulas,  Ehitajate tee 5

Kursused toimuvad TTÜ Loodusteaduste majas, Akadeemia tee 15