Web2
Teated
Web2
Kursused
Web2
Loengud
Web2
Üldist
Web2
Tegevusest
Web2
Ühised üritused
Web2
Kontaktid
Web2
Lingid
Web2
 

Web2 16 mai - kohtumine EL parlamendi saadikukandidaadiga
Web2
Web2 Loengud toitumisest

 

16 mai - kohtumine EL parlamendi saadikukandidaadiga

Print Prindi

KOHTUMINE EUROOPA LIIDU PARLAMENDI SAADIKUKANDIDAADIGA

 

26. mail toimuvad Eestis Euroopa Parlamendi valimised. Täiendavalt meie koolitusprogrammis loengutele toimub 16. mail kella 14-16 ajal TTÜ aulas (seega tavapärasel ajal ja kohas!) kohtumine selleks soovi avaldanud Euroopa Parlamendi mõne saadikukandidaadiga.

Meie Kolmanda Nooruse Rahvaülikooli koolituskava eesmärk on olnud jääda nn „suure poliitika“ suhtes võimalikult neutraalseks. Samas on vananevas („hallinevas“) Euroopas eakate sotsiaalmajanduslikud probleemid ja vastav poliitika järjest olulisemal kohal, sh ka Euroopa Parlamendis.

Euroopa Liidu paljud eakate organisatsioonid on heaks kiitnud Manifesti Euroopa Parlamendi 2019. aasta valimisteks.

Muuhulgas on Manifestis võtmenõudmised:

vanus ei ole takistuseks (vanuse tõttu ei tohi kedagi diskrimineerida);

paindliku tööturu loovad seadusemuudatused, mis annavad võimaluse töötada vaatamata vanusele;

vanemas eas väärikalt elamise üks eeldusi on piisav pension;

võimaldada vanemaealistele universaalne juurdepääs kõigile teenustele ja kaupadele (ka need kel puudub arvuti kasutamise võimalus/võimekus, peavad saama oma asjad aetud kas paberil või muul viisil).

Kohtumisel saadikukandidaatidega võiks esitada küsimusi, kuidas nad kavatsevad Euroopa Parlamendis toodud eesmärke järgida (vastavalt tegutseda)?

Aga veelkord rõhutagem – kavandatud kohtumised on väljaspool koolitusprogrammi (tasuta!). Võite sinna kaasa võtta sugulasi, sõpru jt, kes ei ole meie kuulajateks registreerunud ega loengute eest tasunud.

Sulev Mäeltsemees

 
Web2
Web2